Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/06/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2018

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Μάιο 2018 ανήλθε στις 99,8 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2018, ο δείκτης σημείωσε μείωση 0,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Μάιο του 2018 ο δείκτης έφθασε στις 99,5 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση