Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/07/2004
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ), ΑΠΡ 2004
09/07/2004
1. Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία έκθεση “Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου (Συνοπτικά Στοιχεία)” για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2004.

2. Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου κατά το πρώτο τετράμηνο του 2004 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) αυξήθηκαν σε £894,8 εκ. σε σύγκριση με £740,6 εκ. τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2003. Οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν στα £157,5 εκ. σε σύγκριση με £153,2 εκ. κατά τον Ιανουάριο- Απρίλιο του 2003. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 25,5% στα £737,3 εκ. τον Ιανουάριο- Απρίλιο του 2004 σε σύγκριση με £587,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2003.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση αυξήθηκαν σε £811,4 εκ. σε σύγκριση με £659,1 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2003. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση, οι πρώτες ύλες ήταν £293,1 εκ. ή 36,1% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £240,0 εκ. ή 29,6%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £102,6 εκ. ή 12,7%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £99,4 εκ. ή 12,3% και τα πετρελαιοειδή με £69,7 εκ. ή 8,6%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, αυξήθηκαν σε £74,6 εκ. σε σύγκριση με £68,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου- Απριλίου 2003. Οι επανεξαγωγές, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, αυξήθηκαν σε £72,9 εκ. σε σύγκριση με £69,8 εκ. το πρώτο τετράμηνο του 2003. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί ήταν £49,3εκ. ή 66,1% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £24,5 εκ. ή 32,9% του συνόλου.

(δ) Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £498,9 εκ. ή 55,8%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής Eνωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £39,6 εκ. ή 53,1% των κυπριακών εγχώριων εξαγωγών.

3. Η έκθεση είναι διαθέσιμη από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των £2=.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση