Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/04/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2009 (ΠΡΟΚ)
09/04/2009Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Φεβρουάριο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €413,8εκ., εκ των οποίων €287,2εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €126,6εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €73,7εκ., εκ των οποίων €45,0εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €28,7εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση