Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/10/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Σεπ 2009
30/10/2009


Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Σεπτέμβριο 2009 ανήλθε στις 119,4 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2009.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2009, ο δείκτης σημείωσε μείωση 1,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Σεπτέμβριο του 2009 ο δείκτης έφθασε στις 117,2 μονάδες, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2009.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση