Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/09/2002
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΙΟΣ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2002 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ανήλθαν σε £1.061,6 εκ. σε σύγκριση με £1.043,9 εκ. τον Ιανουάριο-Μάοο του 2001. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £229,4 εκ. σε σύγκριση με £259,7 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £832,2 εκ. σε σύγκριση με £784,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £952,9 εκ. σε σύγκριση με £881,9 εκ. τον Ιανουάριο-Μάοο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση κατά τον Ιανουάριο - Μάοο του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £302,7 εκ. ή 31,8% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £277,6 εκ. ή 29,1%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £124,5 εκ. ή 13,1%, τα πετρελαιοειδή με £107,7 εκ. ή 11,3% και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £101,6 εκ. ή 10,7%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £111,7 εκ. σε σύγκριση με £102,4 εκ. τον Ιανουάριο- Μάοο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £117,7 εκ. σε σύγκριση με £157,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2001. Τα βιομηχανικά προοόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο- Μάοο του 2002 ήταν £77,3 εκ. ή 71,7% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £29,4 εκ. ή 27,2% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου του 2002 η Ευρωπαοκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £552,6 εκ. ή 52,1%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαοκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £60,2 εκ. ή 55,8% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση