Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/08/2019
Νεότερα Στοιχεία: Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών, Ιουλ 2019

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούλιο 2019 σημείωσαν άνοδο 9,4% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία και σε αεροπλάνα, καθώς και στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Ασφάλτου, Ελαφρού Μαζούτ, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης. Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Βαρέος Μαζούτ. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν άνοδο 16,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν αύξηση 1,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση