Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/09/2019
Νεότερα Στοιχεία: Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών, Αυγ 2019

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Αύγουστο 2019 σημείωσαν πτώση 6,8% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, μείωση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Ασφάλτου, Ελαφρού Μαζούτ και Βαρέος Μαζούτ, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης. Αντίθετα, αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν μείωση 13,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση