Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/10/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουλ 2010

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Ιούλιο 2010 ανήλθε στις 143,6 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 1,6% σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 2,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούλιο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 130,1 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 7,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2009.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση