Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιαν 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €606,1 εκ., εκ των οποίων €367,1 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €239,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €202,4 εκ., εκ των οποίων €86,3 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €116,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση