Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/11/2013
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Σεπ 2013

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2013, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €428,8 εκ., εκ των οποίων €313,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €115,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €145,9 εκ., εκ των οποίων €70,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €75,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση