Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/04/2017
Αναθεώρηση Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου Αγαθών, 2014-2016 και Ιαν-Φεβ 2017

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την ολοκλήρωση της αναθεώρησης των Στατιστικών Εξωτερικού Εμπορίου αγαθών για τα έτη 2014-2016 και την περίοδο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία Εξωτερικού Εμπορίου έχουν προκύψει μετά την ενσωμάτωση μεθοδολογικών και στατιστικών αλλαγών στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών Ευρωπαϊκών νομοθεσιών και οδηγιών για τις στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου αγαθών.

Επιπρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στο επεξηγηματικό σημείωμα που ακολουθεί.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, 1930-2016

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ, 1985-2016

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ, 1995-2016

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2017 (Προκαταρκτικά)


ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Επεξηγηματικό_Σημείωμα_Αναθεώρησης_Εξωτερικού_Εμπορίου_2014_2017-240417.pdf

Επεξηγηματικό_Σημείωμα_Αναθεώρησης_Εξωτερικού_Εμπορίου_2014_2017-240417.doc

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση