Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/11/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Σεπ 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €661,7 εκ. σε σύγκριση με €531,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €371,5 εκ. σε σύγκριση με €372,9 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €290,2 εκ. σε σύγκριση με €158,2 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €264,0 εκ. σε σύγκριση με €263,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €76,9 εκ. σε σύγκριση με €71,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Σεπτέμβριο 2018 ήταν €187,1 εκ. σε σύγκριση με €192,0 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €74,6 εκ. σε σύγκριση με €40,1 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017. Οι συνολικές εξαγωγές τον Σεπτέμβριο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €30,5 εκ. σε σύγκριση με €58,5 εκ. τον Σεπτέμβριο 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση