Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας29/01/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2009

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Δεκέμβριο 2009 ανήλθε στις 119,1 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2009.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2009, ο δείκτης σημείωσε μείωση 1,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 16,7%. Οι τιμές των μεταποιητικών προϊόντων παρουσίασαν άνοδο 1,3% κατά το 2009.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση