Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/01/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Νοε 2009

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το Νοέμβριο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €441,6εκ., εκ των οποίων €305,1εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €136,5εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €70,8εκ., εκ των οποίων €42,6εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €28,2εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση