Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/08/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιουν 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2016, οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις ήταν €446,4 εκ., εκ των οποίων €328,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €117,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €128,2 εκ., εκ των οποίων €64,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €63,9 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση