Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας24/10/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΛ 2003 (ΠΡΟΚ)

Με βάση προκαταρτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούλιο 2003, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν £265,0 εκ. και οι συνολικές εξαγωγές £49,0 εκ.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση