Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/06/2010
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Απρ 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €483,5εκ., εκ των οποίων €345,1εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €138,4εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €80,9εκ., εκ των οποίων €49,9εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €31,0εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση