Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Δεκ 2010

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2010, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €543,3 εκ., εκ των οποίων €372,5 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €170,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €108,7 εκ., εκ των οποίων €68,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €40,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση