Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/06/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2010

The Industrial Output Prices Index for May 2010 reached 123,1 units (base 2005=100), recording an increase of 1,9% compared to April 2010.

For the period January-May 2010, the index showed an increase of 2,6% compared to the corresponding period of the previous year.

For Manufacturing the index for May 2010 reached 117,5 units, recording an increase of 0,2% compared to April 2010.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση