Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/06/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Απρ 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Απρίλιο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €399,6 εκ., εκ των οποίων €289,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €110,3 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €145,8 εκ., εκ των οποίων €74,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €71,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση