Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2014
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Ιαν 2014

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2014, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €382,2 εκ., εκ των οποίων €265,6 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €116,6 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €106,6 εκ., εκ των οποίων €60,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €46,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση