Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/04/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2005 (ΠΡΟΚ)
27/04/2005


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Φεβρουάριο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν ₤209,6 εκ., εκ των οποίων ₤133,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤76,3 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν ₤45,9 εκ., εκ των οποίων ₤27,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤18,1 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2005 διευρύνθηκαν κατά 19,0% και ανήλθαν σε ₤400,1 εκ. σε σύγκριση με ₤336,3 εκ. τον Ιανουάριο -Φεβρουάριο 2004. Η συνολική αξία εξαγωγών / αποστολών τον Ιανουάριο -Φεβρουάριο 2005 αυξήθηκε κατά 45,3% και ανήλθε σε ₤90,2 εκ. σε σύγκριση με ₤62,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση