Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/06/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Μάιος 2009
30/06/2009


Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Μάιο 2009 ανήλθε στις 116,3 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2009.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2009, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 1,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάιο του 2009 ο δείκτης έφθασε στις 117,4 μονάδες, σημειώνοντας μείωση 0,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2009.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση