Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/02/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Δεκ 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Δεκέμβριο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €561,8 εκ., εκ των οποίων €352,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €209,4 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €154,2 εκ., εκ των οποίων €59,0 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €95,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση