Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/09/2011
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουλ 2011

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2011, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €510,8 εκ., εκ των οποίων €343,8 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €167,0 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €120,0 εκ., εκ των οποίων €77,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €42,5 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση