Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας19/06/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Μαρ 2009
19/06/2009
Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Μάρτιο 2009 υπολογίζεται προκαταρκτικά ότι ανήλθε στις 112,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 8,9% σε σύγκριση με τον Μάρτιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 7,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, το Μάρτιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 110,7 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 7,9% σε σύγκριση με το Μάρτιο του 2008.
Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση