Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/04/2016
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Φεβ 2016

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Φεβρουάριο 2016, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €355,6 εκ., εκ των οποίων €260,7 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €94,9 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €115,6 εκ., εκ των οποίων €53,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €62,3 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση