Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας31/01/2011
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Δεκ 2010

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Δεκέμβριο 2010 ανήλθε στις 124,6 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2010, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Δεκέμβριο του 2010 ο δείκτης έφθασε στις 120,0 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,2% σε σύγκριση με το Νοέμβριο του 2010.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση