Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας12/03/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2009 (ΠΡΟΚ)
12/03/2009
Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιανουάριο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €413,8εκ., εκ των οποίων €287,5εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €126,3εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €63,5εκ., εκ των οποίων €42,2εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €21,3εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση