Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/05/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΦΕΒ 2009
15/05/2009


Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής για το μήνα Φεβρουάριο 2009 υπολογίζεται προκαταρκτικά ότι ανήλθε στις 94,4 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 8,4% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 8,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 93,0 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 7,8% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2008.

Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση