Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας



31/08/2018
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Ιουλ 2018

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία για τον μήνα Ιούλιο 2018 ανήλθε στις 102,4 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 0,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούλιο του 2018 ο δείκτης έφθασε στις 100,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2018.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ - ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ













Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση