Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας15/09/2009
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2009
15/09/2009


Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Ιούνιο 2009 ανήλθε στις 128,5 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 10,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2008. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2009, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 10,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.
Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο 2009 ο δείκτης έφτασε τις 127,5 μονάδες, δηλ. σημείωσε μείωση 9,5% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2008.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση