Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2012
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Αυγ 2012

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2012, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €465,2 εκ., εκ των οποίων €318,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €147,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €105,7 εκ., εκ των οποίων €62,5 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €43,2 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (ΠΡΟΚ)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση