Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/10/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Αυγ 2018

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Αύγουστο 2018, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €618,6 εκ. σε σύγκριση με €622,7 εκ. τον Αύγουστο 2017. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Αύγουστο 2018 ήταν €364,2 εκ. σε σύγκριση με €365,1 εκ. τον Αύγουστο 2017. Οι εισαγωγές από Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο 2018 ήταν €254,3 εκ. σε σύγκριση με €257,6 εκ. τον Αύγουστο 2017.

Οι συνολικές εξαγωγές τον Αύγουστο 2018 ήταν €264,7 εκ. σε σύγκριση με €254,3 εκ. τον Αύγουστο 2017. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. τον Αύγουστο 2018 ήταν €70,5 εκ. σε σύγκριση με €132,0 εκ. τον Αύγουστο 2017. Οι εξαγωγές προς Τρίτες Χώρες τον Αύγουστο 2018 ήταν €194,2 εκ. σε σύγκριση με €122,4 εκ. τον Αύγουστο 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές τον Αύγουστο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €1,0 εκ. σε σύγκριση με €113,4 εκ. τον Αύγουστο 2017. Οι συνολικές εξαγωγές τον Αύγουστο 2018 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €21,1 εκ. σε σύγκριση με €89,6 εκ. τον Αύγουστο 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση