Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/12/2017
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκαταρκτικά), Οκτ 2017

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2017, οι συνολικές εισαγωγές ήταν €882,7 εκ., εκ των οποίων €420,9 εκ. ήταν εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €461,8 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν €182,4 εκ., εκ των οποίων €79,4 εκ. ήταν εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €103,0 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (Προκαταρκτικά)Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση