Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/09/2009
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Ιουλ 2009
09/09/2009


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούλιο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €445,4εκ., εκ των οποίων €307,7εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €137,6εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €81,4εκ., εκ των οποίων €48,8εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €32,7εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση