Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας21/01/2014
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Οκτ 2013

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Οκτώβριο 2013 ανήλθε στις 84,1 μονάδες (βάση 2010=100), σημειώνοντας μείωση 14,6% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2012. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2013, ο δείκτης παρουσίασε μείωση 14,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Οκτώβριο 2013 ο δείκτης έφτασε τις 78,3 μονάδες, δηλαδή σημείωσε μείωση 11,3% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2012.

Από αυτή τη δημοσίευση, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας παρουσιάζεται με το 2010 ως νέο έτος βάσης (αντί του 2005). Η αλλαγή έτους βάσης ανά πέντε χρόνια αποτελεί συνήθη πρακτική που στόχο έχει να αντικατοπτρίζονται καλύτερα οι μεταβολές που επέρχονται στη διάρθρωση του βιομηχανικού τομέα κατά την πενταετή αυτή περίοδο. Η διαδικασία αυτή συνεπάγεται αναθεώρηση των συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό του δείκτη (που αντιπροσωπεύουν τη σημασία των επί μέρους οικονομικών δραστηριοτήτων) και αλλαγές στο δείγμα επιχειρήσεων του δείκτη.

Στοιχεία για το Δείκτη Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας με το νέο έτος βάσης (2010=100) έχουν υπολογιστεί για όλα τα έτη από το 2010 και εντεύθεν και περιλαμβάνονται στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων. Στο Αρχείο Κυριότερων Στοιχείων περιέχονται επίσης στοιχεία και με τα παλαιότερα έτη βάσης: 2005=100 και 2000=100.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση