Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/11/2008
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΣΕΠ 2008 (ΠΡΟΚ)
10/11/2008Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Σεπτέμβριο 2008, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €640,0εκ., εκ των οποίων €394,6εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €245,4εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €74,2εκ., εκ των οποίων €44,7εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €29,5εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση