Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/07/2003
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΦΕΒ 2003

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2003 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ήταν £320,6 εκ. σε σύγκριση με £377,0 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2002. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £68,9 εκ. σε σύγκριση με £79,4 εκ. κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουάριου του 2002. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £251,8 εκ. σε σύγκριση με £297,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2002.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση έφτασαν τα £281,9 εκ. σε σύγκριση με £341,8 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2002. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2003, οι πρώτες ύλες ήταν £102,9 εκ. ή 36,5% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £78,5 εκ. ή 27,9%, ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £35,6 εκ. ή 12,6%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £34,5 εκ. ή 12,2%, και τα πετρελαιοειδή με £30,4 εκ. ή 10,8%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £33,9 εκ. σε σύγκριση με £36,6 εκ. τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2002. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £34,9 εκ. σε σύγκριση με £42,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2002. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2003 ήταν £24,3 εκ. ή 74,9% του συνόλου, ενώ οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων ήταν £7,6 εκ. ή 23,5% του συνόλου.

(δ) Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουάριου 2003 η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £185,2 εκ. ή 57,8%. Κατά την ίδια περίοδο οι χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £19,1 εκ. ή 59,0% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων.

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται «Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών» και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση