Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/02/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΝΟΕ 2004 (ΠΡΟΚ)
18/02/2005Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Νοέμβριο 2004, οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις ήταν £263,2 εκ., εκ των οποίων £184,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £78,9 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £47,8 εκ., εκ των οποίων £24,4 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £23,4 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση