Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας10/05/2019
Νεότερα Στοιχεία: Οδικές Μεταφορές Φορτίου, 4ο Τριμηνο 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει νεώτερα στοιχεία για τις οδικές μεταφορές φορτίου για το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Κατά την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2018, οι κυριότερες μεταβολές στο συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν ήταν:

· Οι οδικές μεταφορές φορτίου εντός Κύπρου παρουσίασαν αύξηση 2,0%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

· Στις οδικές μεταφορές φορτίου από και προς την Κύπρο σημειώθηκε αύξηση 13,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017.


Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, οι κυριότερες μεταβολές στο συνολικό βάρος των προϊόντων που μεταφέρθηκαν ήταν:

· Οι οδικές μεταφορές φορτίου εντός Κύπρου παρουσίασαν αύξηση 14,4% το 2018, έναντι του προηγούμενου έτους.

· Στις οδικές μεταφορές φορτίου από και προς την Κύπρο σημειώθηκε αύξηση 7,8%, σε σύγκριση με το 2017.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΕΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ - ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση