Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας22/05/2002
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΑΝ 2002

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιανουάριο του 2002 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2001 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση και εισαγωγές που προορίζονταν για τις αποθήκες αποταμιεύσεως) ήταν £190,3 εκ. σε σύγκριση με £183,2 εκ.. Οι συνολικές εξαγωγές ήταν £38,9 εκ. σε σύγκριση με £46,2 εκ. κατά τον Ιανουάριο του 2001. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έφτασε στα £151,4 εκ. σε σύγκριση με £137,0 εκ.

(β) Οι εισαγωγές για επιτόπια κατανάλωση ήταν £170,9 εκ. τον Ιανουάριο του 2002, σε σύγκριση με £149,2 εκ. τον Ιανουάριο του 2001. Από τις εισαγωγές εμπορευμάτων για επιτόπια κατανάλωση κατά τον Ιανουάριο του 2002, οι πρώτες ύλες ήταν £61,2 εκ. ή 35,8% και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά με £42,1 εκ. ή 24,6%, τα πετρελαιοειδή με £23,2 εκ. ή 13,6%, ο μεταφορικός εξοπλισμός με £20,7 εκ. ή 12,1% και ο κεφαλαιουχικός εξοπλισμός με £19,8 εκ. ή 11,6%.

(γ) Οι εγχώριες εξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £17,6 εκ. σε σύγκριση με £15,8 εκ. τον Ιανουάριο του 2001. Οι επανεξαγωγές, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων ήταν £21,3 εκ. σε σύγκριση με £30,4 εκ. τον Ιανουάριο 2001. Τα βιομηχανικά προϊόντα εγχώριας παραγωγής που έχουν εξαχθεί κατά τον Ιανουάριο 2002 ήταν £13,8 εκ. ή 80,8% του συνόλου. Οι εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Ιανουάριο του 2002 ήταν £3,1 εκ.

(δ) Κατά τον Ιανουάριο του 2002 η Ευρωπαϊκή Ένωση προμήθευσε την Κύπρο με εμπορεύματα αξίας £94,0 εκ. ή 49,4%. Κατά τον ίδιο μήνα οι χώρες της Ευρωπαΐκής Ένωσης απορρόφησαν εμπορεύματα αξίας £8,0 εκ. ή 46,7% των Κυπριακών εγχώριων εξαγωγών, εξαιρουμένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων

Επιπρόσθετα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου παρουσιάζονται στις τριμηνιαίες εκθέσεις που τιτλοφορούνται “Στατιστικές Εισαγωγών-Εξαγωγών” και διατίθενται από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο ενώ πιο λεπτομερή στοιχεία για το ίδιο θέμα είναι διαθέσιμα στη Στατιστική Υπηρεσία.
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση