Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας18/11/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΑΥΓ 2004 (ΠΡΟΚ)
18/11/2004


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Αύγουστο 2004, οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις ήταν £198,7 εκ., εκ των οποίων £133,0 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και £65,7 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £24,4 εκ., εκ των οποίων £14,3 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη και £10,1 εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση