Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας30/11/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία, Οκτ 2010

Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Οκτώβριο 2010 ανήλθε στις 125,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2010.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2010, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Οκτώβριο του 2010 ο δείκτης έφθασε στις 119,4 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 0,3% σε σύγκριση με το Σεπτέμβριο του 2010.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΘΕΜΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση