Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/11/2009
Νεότερα Στοιχεία: Εξωτερικό Εμπόριο (προκ), Σεπ 2009
09/11/2009

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για τον Σεπτέμβριο 2009, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν €481,2εκ., εκ των οποίων €328,0εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €153,2εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν €71,8εκ., εκ των οποίων €42,4εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και €29,4εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση