Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/09/2010
Νεότερα Στοιχεία: Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας, Ιουν 2010

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Βιομηχανίας για το μήνα Ιούνιο 2010 ανήλθε στις 135,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2009. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2010, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου χρόνου.

Στον τομέα της Μεταποίησης, τον Ιούνιο 2010 ο δείκτης έφτασε τις 127,6 μονάδες, δηλ. σημείωσε αύξηση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2009.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση