Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας11/08/2005
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΙΟΥΝ 2005 (ΠΡΟΚ)
11/08/2005Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Ιούνιο 2005, οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις ήταν ₤233,7 εκ., εκ των οποίων ₤148,4 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤85,2 εκ. εισαγωγές από Τρίτες Χώρες. Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν ₤55,9 εκ., εκ των οποίων ₤35,8 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και ₤20,1 εκ. εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εισαγωγές / αφίξεις για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2005 αυξήθηκαν κατά 5,0% σε ₤1.353,1 εκ. σε σύγκριση με ₤1.288,9 εκ. τον Ιανουάριο - Ιούνιο 2004. Η συνολική αξία εξαγωγών / αποστολών τον Ιανουάριο - Ιούνιο 2005 αυξήθηκε κατά 20,5% και ανήλθε σε ₤314,9 εκ. σε σύγκριση με ₤261,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2004.

Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση