Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας27/06/2018
Νεότερα Στοιχεία: Εισαγωγές, Πωλήσεις και Αποθέματα Πετρελαιοειδών, Μάιος 2018

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Μάιο 2018 σημείωσαν αύξηση 10,2% σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Συγκεκριμένα, αύξηση σημειώθηκε στις προμήθειες Πετρελαίου σε πλοία και αεροπλάνα, καθώς και στις πωλήσεις Ασφάλτου, Πετρελαίου Κίνησης και Βενζίνης. Αντίθετα, μείωση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις Καθαρού και Ακάθαρτου Πετρελαίου, Βαρέος και Ελαφρού Μαζούτ και Υγραερίου. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος του μήνα σημείωσαν άνοδο 4,3% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν αύξηση 0,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.


ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση