Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας09/04/2009
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΦΕΒ 2009
09/04/2009


Ο Δείκτης Tιμών Παραγωγού στη Βιοµηχανία για το μήνα Φεβρουάριο 2009 ανήλθε στις 119,2 μονάδες (βάση 2005=100), σημειώνοντας μείωση 0,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2009.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2009, ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Στον τομέα της Μεταποίησης, το Φεβρουάριο του 2009 ο δείκτης έφθασε στις 117,9 μονάδες, παραμένοντας στα επίπεδα του Ιανουαρίου 2009.

Σημειώστε ότι από τον Ιανουάριο του 2009, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία δημοσιοποιείται με νέο έτος βάσης (2005=100) και υιοθετώντας τη νέα εκδοχή της στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων, NACE Αναθ. 2. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα.Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση