Στατιστική Υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας20/08/2004
ΝΕΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΜΑΙΟΣ 2004 (ΠΡΟΚ)
20/08/2004


Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το Εξωτερικό Εμπόριο της Κύπρου για το μήνα Μάιο 2004, οι συνολικές εισαγωγές/ αφίξεις ήταν £194,8 εκ., εκ των οποίων £147,3 εκ. ήταν αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη και £47,5 εκ εισαγωγές από Τρίτες Χώρες.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ήταν £58,8 εκ., εκ των οποίων £46,1 εκ. ήταν αποστολές προς άλλα Κράτη Μέλη και £12,7εκ εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση